I will leave Facebook for Google+, but when?


I got an invitation to G+ on Friday July 8th, and signed up a couple of days later.

I’ve been using it in parallel with my Facebook, LinkedIN, and Twitter accounts. It’s a bit of a hassle to have to post things twice, but I’ll survive until I make the final move away from Facebook.

These are the reasons I’ve found so far: Les videre

Reklamer

Hvordan bygge et Sosialt Intranett


Denne artikkelen er den første i en serie om hvordan man kan benytte seg av styrken til Sosiale Medier for å redusere kostnader knyttet til kommunikasjon- og kunnskapshåndtering i en bedrift.

Hva er et Sosialt Intranett?

Ifølge wikipedia, kan et sosialt nettverk-system kjennetegnes ved en web-basert tjeneste med tre hovedkomponenter:

  • muligheten til å samle seg i grupper med fellesinteresser,
  • mulighet til å koble seg opp mot venner og bekjente, og dermed danne egne nettverk, og
  • et anbefalingssystem basert på tillit mellom deltakerne.

Et «Sosialt Intranett» er dermed et lukket nettverk, slik som firmaenes Intranett-løsninger er idag, men som tar i bruk Sosiale Nettverk Les videre

The conversation speedometer

Om Sosiale Medier og Dashboards


Det finnes et hav av dashboards der ute som hjelper deg med å samkjøre flere Sosiale Medier-kanaler inn i ett grensesnitt. Noen er myntet på privat bruk mens andre minner om Business Intelligence-verktøy.

Eksperimentet
Fra idag og frem til juli 2011 skal jeg bruke tid på å vurdere slike dashboards: Én til to uker på hver som konkluderes med en rapport jeg poster på denne bloggen. Jeg ønsker at du som leser engasjerer deg! Foreslå gjerne dashboards jeg skal vurdere, hjelp meg med å vurdere de, eller bare kommenter med dine synspunkter.

Vurderingskriterier
I denne artikkelen søker jeg å definere grunnlaget for vurderingen av slike SoMe-dashboards. Les videre